منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش

سوالات متداول
1- منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1402 را از کجا می توان دریافت کرد؟ منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش هر ساله در دفترچه آزمون این ارگان اعلام می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این موضوع، به این مطلب مراجعه شود.
2- منابع اختصاصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش کدام اند؟ منابع اختصاصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش برای رشته ها و حیطه های شغلی مختلف مانند آموزگاری و دبیری متفاوت هستند. اطلاعات تکمیلی در این باره در این مطلب ارائه شده است. 
3- مواد امتحانی آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۲ کدام اند؟ مواد امتحانی آزمون استخدامی آموزش و پرورش شامل دو دسته عمومی و اختصاصی می شوند. مواد امتحانی اختصاصی برای رشته های مختلف در دفترچه آزمون ذکر شده است. برای اطلاع از مواد امتحانی عمومی به این مطلب مراجعه شود.

برای مشاوره در خصوص منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۲ 

برای مشاوره در خصوص منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۲ 

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران

09 1402/03/21
سلام منابع آزمون دبیری چند بخش هست ؟
پاسخ مشاور: سلام منابع آزمون دبیری در سه حیطه تخصصی، اختصاصی و عمومی تقسیم شده است.
شاداب 1402/03/11
سلام منابع آزمون دبیری اعلام شده ؟
پاسخ مشاور: سلام در حال حاضر هنوز منابع آزمون دبیری اعلام نشده اما بر اساس اخبارهای منتشر شده، منابع عمومی و اختصاصی آزمون دبیری مشابه با آزمون آموزگاری خواهد بود.