استخدام پیمانی چیست

سوالات متداول
1- استخدام‌ پیمانی چیست؟   استخدام پیمانی نوعی از استخدام است که در آن قراردادی کوتاه مدت بین کارفرما و نیروی کار بسته شده و پس از پایان قرارداد امکان تمدید آن وجود دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این نوع از استخدام به این مطلب مراجعه شود.
2- تفاوت استخدام پیمانی با رسمی چیست؟   استخدام پیمانی و رسمی از جهات مختلفی مانند مدت قرارداد، مزایا، بیمه و بازنشستگی، امنیت شغلی، امکان فسخ و… با یکدیگر تفاوت دارند. تمامی این تفاوت ها در این مطلب بررسی شده اند. 
3- حقوق استخدام پیمانی چقدر است؟     میزان حقوق استخدام پیمانی با حقوق استخدام رسمی تفاوتی نداشته و تنها تفاوت آن در نحوه پرداخت است. فاکتورهای تعیین کننده حقوق استخدام پیمانی تحصیلات، تخصص، عنوان شغلی و… هستند. به تمامی این فاکتورها در این مطلب پرداخته شده است. 

برای مشاوره در خصوص استخدام پیمانی چیست

برای مشاوره در خصوص استخدام پیمانی چیست

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران