کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی کشتیرانی

سوالات متداول
1- ✔️ کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی کشتیرانی چه زمانی منتشر می شود؟ ✔️ زمان انتشار کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی کشتیرانی ۱۴۰۲ چند روز قبل از برگزاری آزمون می باشد که تاریخ دقیق آن در متن مقاله گفته شده است.
2- ✔️ برای دریافت کارت باید به چه سایتی مراجعه کرد؟ ✔️ داوطلب می تواند در زمان مقرر شده در آگهی استخدام شرکت کشتیرانی، جهت دریافت کارت ورود به جلسه خود به سایت stc.sbu.ac.ir مراجعه نماید. جهت مشاهده جزییات بیشتر به متن مقاله مرجعه شود.
3- ✔️ آیا امکان ویرایش اطلاعات کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی کشتیرانی 1402 وجود دارد؟ ✔️ معمولا ویرایش اطلاعات کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی کشتیرانی از طریق سامانه دریافت این کارت امکان پذیر است که در متن مقاله به آن اشاره شده است.

برای مشاوره کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی کشتیرانی ۱۴۰۲ 

برای مشاوره کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی کشتیرانی ۱۴۰۲ 

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران