ثبت نام ضابط قضایی

سوالات متداول
1- ✔️ ضابط قضایی کیست؟   ✔️ ضابط قضایی شخصی است که زیر نظر قوه قضائیه فعالیت داشته و در حوزه هایی مانند بررسی صحنه جرم و دستگیری مجرم فعالیت می کند. جزئیات کامل در مقاله آمده است.
2- ✔️ شرایط ثبت نام ضابط قضایی در سال ۱۴۰۲ چیست؟   ✔️ برای ثبت نام ضابط قضایی افراد باید حداقل 20 سال داشته و فاقد سابقه کیفری باشند که جزئیات کامل در مقاله آمده است.
3- ✔️ دریافت کارت ضابط قضایی در سال 1402 چگونه است؟   ✔️ برای دریافت کارت ضابط قضایی افراد باید در دوران کارآموزی شایستگی خود را به دادستان ثابت کنند که توضیحات کامل در مقاله آمده است.

برای مشاوره ثبت نام ضابط قضایی ۱۴۰۲

برای مشاوره ثبت نام ضابط قضایی ۱۴۰۲

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران

زهرا 1402/05/23
آیااستخدام شامل نیروهای بسیج میشود؟ ارسال پاسخ
زهرا 1402/05/22
آیاضابطین قضایی استخدام رسمی هستندو چقدرحقوق میگیرند؟ ارسال پاسخ