نتایج آزمون استخدامی صدا و سیما

سوالات متداول
1- زمان اعلام نتایج آزمون استخدامی صدا و سیما 1402 در چه بازه ای از سال می باشد؟   آزمون استخدامی صدا و سیما در دو مرحله آزمون کتبی و مصاحبه انجام شده و نتایج این آزمون نیز در دو مرحله اطلاع رسانی می گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر به متن مقاله مراجعه شود.
2- نحوه اعتراض به نتایج آزمون استخدامی صدا و سیما چگونه امکان پذیر است؟   چگونگی اعتراض به نتایج آزمون استخدامی صدا و سیما به سازمان مذکور بستگی داشته و اطلاعات دقیقی از نحوه اعتراض به نتایج این آزمون منتشر نشده است. اطلاعات بیشتر در متن مقاله آورده شده است.
3- نحوه دریافت نتایج آزمون استخدامی صدا و سیما ۱۴۰۲ چگونه است؟   افراد در زمان اعلام نتایج آزمون استخدامی سازمان صدا و سیما با مراجعه به سایت jobregister.ir امکان مشاهده نتایج این آزمون را خواهند داشت. اطلاعات بیشتر در متن مقاله ارائه شده است.

برای مشاوره در خصوص نتایج آزمون استخدامی صدا و سیما ۱۴۰۲ 

برای مشاوره در خصوص نتایج آزمون استخدامی صدا و سیما ۱۴۰۲ 

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران