منابع آزمون استخدامی مربی پرورشی

سوالات متداول
1- منابع عمومی آزمون استخدامی مربی پرورشی ۱۴۰۲ چیست؟   منابع عمومی آزمون استخدامی مربی پرورشی ۱۴۰۲ شامل معارف و اندیشه های اسلامی، تاریخ و فرهنگ تمدن، تعلیم و تربیت اسلامی و ... می باشد. در این مقاله تمامی منابع به طور دقیق در جدولی ذکر شده است.
2- منابع اختصاصی آزمون دبیری شامل چه کتاب هایی است؟   منابع اختصاصی آزمون دبیری در سه حیطه اسناد و قوانین بالادستی، روش ها و فنون تدریس، سنجش و اندازه گیری و ... جای می گیرند. برای دریافت لیست دقیق به مقاله مراجعه شود.
3- منابع تخصصی آزمون استخدامی مربی پرورشی 1402 شامل چه مواردی می باشد؟   منابع تخصصی آزمون استخدامی مربی پرورشی 1402 در زمینه رشته مربوطه می باشد. اطلاعات تکمیلی در مقاله قابل دریافت است. 

برای مشاوره در خصوص منابع آزمون استخدامی مربی پرورشی

برای مشاوره در خصوص منابع آزمون استخدامی مربی پرورشی

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران