کد ۱۹ استخدامی آموزش و پرورش

سوالات متداول
1- کد 19 استخدامی آموزش و پرورش چیست؟ داوطلبانی که در مراحل ارزیابی تکمیلی استخدامی آموزش و پرورش در اطلاعات خود نقص داشته یا مشکلات دیگری برای آن ها وجود داشته، کد 19 استخدامی آموزش و پرورش در کارنامه نهایی آن ها صادر می شود. توضیحات بیشتر در متن مقاله درج شده است. 
2- دلیل درج کد 19 استخدامی آموزش و پرورش شامل چه مواردی می باشد؟ از دلایل درج کد 19 می توان به صورت حدودی به داشتن فعالیت غیرمجاز در فضای مجازی، نداشتن پوشش مناسب، نداشتن شهرت به خوش اخلاقی و .... اشاره کرد. موارد بیشتر در متن مقاله اعلام شده است. 
3- نتایج کد ۱۹ استخدامی آموزش و پرورش در چه زمانی اعلام می شود؟ نتایج کد 19 استخدامی آموزش و پرورش پس از اتمام مراحل گزینش مجدد افراد دارای کد 19 استخدامی در یک بازه دو یا سه ماه پس از درخواست تجدید نظر در سایت مجری برگزاری آزمون منتشر می شود. جزئیات بیشتر در متن مقاله ارائه شده است. 

برای مشاوره در خصوص کد ۱۹ استخدامی آموزش و پرورش 

برای مشاوره در خصوص کد ۱۹ استخدامی آموزش و پرورش 

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران